2020

Výnosy

Příspěvek zřizovatele                                         410.000,--

Státní dotace                                                   2,200.000,--

Náklady         

Provozní náklady                                               410.000,--

Mzdové náklady,ONIV /ze st.dotace/              2,200.000,--


Střednědobý výhled rozpočtu :                  rok 2020              rok 2021

Výnosy

Příspěvek zřizovatele                                      375.000,--           400.000,--

Státní dotace                                                2,000.000,--        2,100.000,--  

Náklady

Provozní náklady                                            375.000,--           400.000,--

Mzdové náklady,ONIV, /ze st.dotace/         2,000.000,--         2,100.000,--                               

   

Kontakt

Mateřská škola, Bojanov, okres Chrudim Bojanov 61 53826 Bojanov tel.: 469 675 173
mobil:731 907 561
IČO: 70987068
e-mail:reditelstvi@msbojanov.cz