Aktivity

 • Angličtina v mateřské škole / pro přihlášené děti/
 • Zpívánky
 • Jak poskytnout první pomoc /spolupráce s ČČK/
 • Program Ekologického centra Paleta Pardubicích
 • Mikulášská nadílka
 • Vánoční besídka
 • Čarodějnický rej
 • Divadelní představení
 • Veřejná vystoupení – Setkání seniorů, Rozsvěcení vánočního stromu
 • Cvičení – jóga/pro přihlášené děti/
 • Celodenní výlet
 • Předplavecká výuka
 • Nocování ve školce
 • Návštěva dětí zapsaných do  ZŠ v 1. třídě základní školy
 • Slavnostní ukončení školního roku     
 • Společné povídání - artikulační cvičení, hry se slovy

Kontakt

Mateřská škola, Bojanov, okres Chrudim Bojanov 61 53826 Bojanov tel.: 469 675 173
mobil:731 907 561
IČO: 70987068
e-mail:reditelstvi@msbojanov.cz